Δήμος Τρικκαίων

Γιαννάκας Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-12