Δήμος Τρικκαίων

Γιαννάκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611-12