Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γιαννούλα Βικτωρία - Στεργιανή

Τηλ.: 2431351152
Email: s.giannoula@trikalacity.gr