Δήμος Τρικκαίων

Γιαννούλα Βικτωρία - Στεργιανή

Τηλ.: 2431351152