Δήμος Τρικκαίων

Γιώργος Χρυσόμαλλος

Τηλ.: 2431351209