Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γιώργος Χρυσόμαλλος

Τηλ.: 2431351209
Email: chrisomallos.georgios@gmail.com