Δήμος Τρικκαίων

Γιουβρής Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-12