Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γιοβανίτη Καλλιόπη

Τηλ.: 24313 52 600
Email: pgiovan@trikalacity.gr