Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γιοβανίτη Καλλιόπη

Τηλ.: 2431352600
Email: pgiovan@trikalacity.gr