Δήμος Τρικκαίων

Γκαγκαστάθης Ιωάννης

Τηλ.: 2431076611-2