Δήμος Τρικκαίων

Γκαγκάτσιου Ευτυχία

Τηλ.: 2431351200, 2431032330