Δήμος Τρικκαίων

Γκάμας Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-2