Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκίκας Ιωάννης

Τηλ.: 2431351141
Email: igikas@trikalacity.gr