Δήμος Τρικκαίων

Γκινή – Σιμιτζή Βασιλική

Τηλ.: 2431353509