Δήμος Τρικκαίων

Γκίτσα Βασιλική

Τηλ.: 2431129550