Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκούμπλια Βασιλική

Τηλ.: 2431352700
Email: bgoublia@trikalacity.gr