Δήμος Τρικκαίων

Γκούμπλια Βασιλική

Τηλ.: 2431352700