Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκουγκαρά Αικατερίνη

Τηλ.: 2431351163
Email: egougara@trikalacity.gr