Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκούμα Ευδοκία

Τηλ.: 2431351155
Email: egouma@trikalacity.gr