Δήμος Τρικκαίων

Γκούμας Αχιλλέας

Τηλ.: 24313 52 712