Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκούμας Αχιλλέας

Τηλ.: 2431352712
Email: agoumas@trikalcity.gr