Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γκούμας Αχιλλέας

Τηλ.: 24313 52 712
Email: agoumas@trikalcity.gr