Δήμος Τρικκαίων

Γκούθας Αναστάσιος

Τηλ.: 6974056589