Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γώγουλος Κων/νος

Τηλ.: 2431353556
Fax: 2431353553
Email: kgogoulos@trikalacity.gr