Δήμος Τρικκαίων

Γούκος Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-2