Δήμος Τρικκαίων

Γραβάνης Γρηγόριος

Τηλ.: 2431076611-12