Δήμος Τρικκαίων

Γρηγοριάδης Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-12