Δήμος Τρικκαίων

Ιακωβάκη Δήμητρα

Τηλ.: 2431073339