Δήμος Τρικκαίων

Ιακωβάκη Κωνσταντία

Τηλ.: 24310 79550