Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Αγγελική

Τηλ.: 2431351186