Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Αγγελική

Τηλ.: 2431351184
Email: agoikonom@trikalacity.gr