Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Αγγελική

Τηλ.: 2431351186
Email: agoikonom@trikalacity.gr