Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Περικλής

Τηλ.: 2431063218
Email: poikonomou@trikalacity.gr