Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Οικονόμου Περικλής

Τηλ.: 24313 53 523
Email: poikonomou@trikalacity.gr