Δήμος Τρικκαίων

Ιωαννίδης Στυλιανός

Τηλ.: 24310 55104