Δήμος Τρικκαίων

Καμπαγιάννης Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-2