Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καμπίτση Μαριάνθη

Τηλ.: 2431351224
Email: mkabitsi@trikalacity.gr