Δήμος Τρικκαίων

Καμπίτση Μαριάνθη

Τηλ.: 24313 51 215