Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καμπίτση Μαριάνθη

Τηλ.: 24313 51 215
Email: mkabitsi@trikalacity.gr