Δήμος Τρικκαίων

Καλαμάτας Χρήστος

Τηλ.: 24310 75110