Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλαντζή Χριστίνα

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 24313 53553
Email: 24313 53556