Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλαντζή Χριστίνα

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 24313 53553
Email: xkalantzi@trikalacity.gr