Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κάλφα Παρασκευή

23/01/2016
Τηλ.: 2431351258
Email: vkalfa@trikalacity.gr