Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κάλφα Παρασκευή

Τηλ.: 2431351258
Email: vkalfa@trikalacity.gr