Δήμος Τρικκαίων

Κάλφα Παρασκευή

Τηλ.: 2431351258