Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κάλφα Σοφία

Τηλ.: 2431063243
Email: skalfa@trikalacity.gr