Δήμος Τρικκαίων

Καλιακούδας Χαράλαμπος

Τηλ.: 2431076611-12