Δήμος Τρικκαίων

Καλλιάρας Χάρης

Τηλ.: 24313 51 173