Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλλιάρας Χάρης

Τηλ.: 24313 51 173
Email: xkalliaras@gmail.com