Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλμποκίνης Στυλιανός

Τηλ.: 2431353552
Fax: 2431353553
Email: skal@trikalacity.gr