Δήμος Τρικκαίων

Καλογράνας Νικόλαος

Τηλ.: 24313 52 614