Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλογράνας Νικόλαος

Τηλ.: 24313 52 614
Email: n.kalogranas@trikalacity.gr