Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλογράνας Νικόλαος

Τηλ.: 2431352614
Email: n.kalogranas@trikalacity.gr