Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλογρηά Φωτεινή

Τηλ.: 2431 51185
Email: fotinik@trikalacity.gr