Δήμος Τρικκαίων

Καλογρηά Φωτεινή

Τηλ.: 2431 51185