Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλούσιος Απόστολος

Τηλ.: 2431351297
Email: apkalousios@trikalacity.gr