Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καλούσιος Απόστολος

Τηλ.: 2431351297, 2431351195
Email: apkalousios@trikalacity.gr