Δήμος Τρικκαίων

Καλούσιος Απόστολος

Τηλ.: 2431351297, 2431351195