Δήμος Τρικκαίων

Καμπακάκη Αικατερίνη

Τηλ.: 24310 79550