Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κανάτας Ιωάννης

Τηλ.: 2431076611-12