Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καραγεώργος Ευθύμιος

Τηλ.: 2431076618