Δήμος Τρικκαίων

Καρακίτσιος Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-2