Δήμος Τρικκαίων

Καραμούστος Θεμιστοκλής

Τηλ.: 2431063233