Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καραμούστος Θεμιστοκλής

Τηλ.: 2431063239
Email: thkaramoustos@trikalacity.gr