Δήμος Τρικκαίων

Καρανάνας Παναγιώτης

Τηλ.: 24313 53 552, 556
Fax: 24313 53553