Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καρανάνας Παναγιώτης

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 24313 53553
Email: pkarananas@trikalacity.gr