Δήμος Τρικκαίων

Καραπέτσα Φωτεινή

Τηλ.: 2431351152