Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καραπέτσα Φωτεινή

Τηλ.: 2431351152
Email: fkarapetsa@trikalacity.gr