Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καρδούλας Ιωάννης

Τηλ.: 24310 39878