Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κασσοπούλου Σοφία

Τηλ.: 2431063216, 63219-23700
Email: skassopoulou@trikalacity.gr