Δήμος Τρικκαίων

Κατσακιώρη Παναγιώτα

Τηλ.: 2431076611-2431076612