Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κατσάρου Ελένη

Τηλ.: 2431350000
Email: eleni.katsarou@trikalacity.gr