Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κατσάρου Ελένη

Τηλ.: 2431350014
Email: eleni.katsarou@trikalacity.gr