Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κατσόγιαννος Κλεομένης

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 24313 53553
Email: kkatsogiannos@trikalacity.gr